Bli kund som företag

Hur blir du företagskund hos B&B Städservice ?
Du är välkommen att slå 08-7400444 på telefon eller maila till info@bbstadservice.com för att göra din intesseanmälan.

När du får tjänsten som löneförmån via din arbetsgivare
Även när du har hushållsnära tjänster som löneförmån, kan du få B&B Städservicetjänster skattereducerade med 50%!
Löneförmånen  kostar dig som anställd alltså inte något i form av förmånsskatt. Din arbetsgivare skickar varje år in kontrolluppgifter till Skattemyndigheten och du gör sedan bara avdraget i din deklaration. Som för privatperson gäller även här att skattereduktionen inte kan överstiga 50 000 kr per person och år, vilket innebär ett underlag på 100 000 kr.
Exempel
Om du har B&B Städservice som av arbetsgivaren betald löneförmån med Hemserviceabonnemang på 3 tim varannan vecka ser räkneexemplet ut så här:

Abonnemang (arbetskostnad) 12 ggr 2 033 kr/mån 24 396 kr/år
Material (ej skattereducerad) 3 000 kr/år
Summa årskostnad 27 396 kr/år

På kontrolluppgiften till Skatteverket redovisas förmån/skattepliktigt värde 27 396 kr.

I din självdeklaration som arbetstagare ansöker du om skattereduktion. Då beräknas preliminär skatt på förmånen och samtidigt nyttjas skattereduktionen. Det innebär att du inte behöver lägga ut pengarna för den preliminära skatten som avser arbetskostnaden.

Vid 50% marginalskatt ser räkneexemplet ut på följande sätt:
Preliminär skatt (ej dragen sedan tidigare) 13 698 kr (50% av 27 396 kr)
Skattereduktion (50 % av arbetskostnaden) -13 698 kr
Slutlig skatt att betala 0 kr

Skattereduktion på ett bekvämt sätt
Som alla andra förmåner ska även förmånen för hushållsnära tjänster redovisas i din självdeklaration. När din arbetsgivare då gör beräkning av preliminär skatteavdrag, kommer inte förmånen för hushållsnära tjänster att räknas in. (Detta gäller dock endast sådant hushållsarbete som är underlag för skattereduktion. Däremot dras preliminär skatt på material, utrustning och resor).
Din arbetsgivare lämnar alltså underlag för värdet på förmånen på den årliga kontrolluppgiften till Skatteverket. Du behöver däremot inte skicka in egna underlag, som t.ex. kvitton. Som anställd gör du sedan skatteavdraget själv i din deklaration där underlaget kommer att vara förtryckt.

Dela den här berättelsen, välj din plattform!