B&B:s verksamhet, som har städservice som sin främsta uppgift, är präglad av omsorg om miljön

Vi söker ständigt efter skonsamma alternativ, för att vi är medvetna om att förpackningar, förbrukningsmaterial,  transporter och en rad andra faktorer i vår verksamhet har konsekvenser för miljön. Det är en viktig fråga för oss att hitta rena och hälsosamma lösningar.

Både vid utförandet av lokalvårdstjänster och vid inköpen av städutrustning, maskiner, kemikalier, eller andra produkter väljer B&B med ansvar för miljön. Om ett miljövänligare tillvägagångssätt står till buds, ingår det i vår policy att göra våra kunder uppmärksamma på det och råda dem att bestämma sig för det alternativet.

För att vidareutveckla och optimera vår miljöpolicy är vi i färd att:

  • integrera miljöarbetet även i vår långsiktiga planering
  • fortlöpande engagera, informera och vidareutbilda våra medarbetare i miljöfrågor
  • ställa krav på våra leverantörer att utveckla produkter som håller måttet från miljösynpunkt
  • göra bästa miljöval när det gäller rengöringsmedel; givetvis utifrån våra kunders krav
  • återvinna förpackningar, material och utrustning under förutsättning att det innebär en vinst för miljön
  • spara energi
  • samordna transporter, vilket är ett för miljön gynnsamt sätt att hushålla med resurser