Socialt ansvar

Varför är vi på B&B Städservice så måna om våra medarbetare?

Det är väldigt enkelt:

Vår personal är vår främsta tillgång.
Vår personal är länken till våra  kunder.
Utan vår personal kan inget arbete utföras!

Eftersom vi är mycket medvetna om detta tar vi ett stort ansvar för våra anställdas arbetsvillkor.

Att skapa en säker arbetsmiljö för dem är en hjärtesak för oss.
Men vi har också ett ansvar gentemot våra kunder! För att tillgodose kundernas berättigade krav på ett högkvalitativt städarbete, föredrar vi att anställa medarbetare som har lång yrkeserfarenhet inom städbranschen.
Om vi ändå behöver engagera nya och oerfarna medarbetare, bekantar de sig till att börja med med sina arbetsuppgifter, skolas in och sänds först efter genomgången introduktion ut på städuppdrag.
Från första början får personalen alltså en gedigen utbildning genom våra arbetsledare och därefter följer en kontinuerlig fortbildning via internetstudier.
Det är ett faktum att välutbildade och nöjda medarbetare utför sina uppdrag till allas belåtenhet och har ett trevligt sätt gentemot kunderna.
Under rubriken ”miljö” har för övrigt redan påpekats, att det också ingår i vårt sociala ansvar att inte negligera miljöfrågor, utan att ta oss an dem på ett medvetet och ansvarsfullt sätt.

Dela den här berättelsen, välj din plattform!