Reklamation

B&B Städservice lämnar garanti på alla utförda tjänster

Resultatet skall vara det önskade. Är kunden nöjd har vi lyckats.

OBS! Gäller din reklamation tjänsten flyttstädning, v g ring senast 24 timmar efter avslutat uppdrag. Fasta kunder kan för övrigt alltid ringa och diskutera förbättringar med oss!

Dina synpunkter är välkomna och bidrar att förbättra servicen.