Reklamation

B&B Städservice lämnar garanti på alla utförda tjänster

Resultatet skall vara det önskade. Är kunden nöjd har vi lyckats.

OBS! Gäller din reklamation tjänsten flyttstädning, v g ring senast 24 timmar efter avslutat uppdrag. Fasta kunder kan för övrigt alltid ringa och diskutera förbättringar med oss!

Dina synpunkter är välkomna och bidrar att förbättra servicen.

Dela den här berättelsen, välj din plattform!