Kvalitet

B&B Städservice tillhandahåller högkvalitativa, miljö- och kundanpassade lokalvårdstjänster för privatpersoner, offentliga och privata företag och organisationer.
Erfarenhet, kompetens och tillförlitlighet borgar för B&B-kvalitet!
Dessutom anser vi det som viktigt att sköta de personliga relationerna till våra kunder väl. Goda relationer skapar trygghet i umgänget med varandra och underlättar ett gott samarbete.
Vi vill att du ska kunna känna trygghet med oss och våra tjänster!

B&B:s kvalitetspolicy borgar för att du ska kunna göra det.
Vi tänker totalkvalitet från första till sista ledet i allt vi levererar.
Följande ingår som viktiga punkter i vårt kvalitetstänkande

  • noggrannt val och fortlöpande utbildning av personal
  • ansvarstagande för arbetsmiljön och den yttre miljön
  • val av i möjligaste mån skonsamma rengöringsmedel och miljövänligt arbetsmaterial
  • professionalitet in i minsta detalj
  • punktlighet och tillförlitlighet
  • noggrannhet i utförandet av lokalvårdstjänsterna
  • bra samarbete med och vänligt bemötande av kunderna

Vi levererar det vi lovar.

Dela den här berättelsen, välj din plattform!