Etik och moral

B&B Städservice följer Sveriges lagar och förordningar

Vi rättar oss efter givna regler och respekterar kraven som ställs på en firma med vår verksamhet. Det är grundförutsättningen för att upprätthålla god etisk sed.

Att veta med sig detta ger våra anställda trygghet i sin yrkesroll. Därmed bidrar företaget till att skapa goda förutsättningar för oss alla på B&B att växa och utvecklas både yrkesprofessionellt och som individer.

Med denna trygghetsbakgrund i vår affärsrörelse skapas en känsla av samhörighet som motiverar våra medarbetare att på ett självklart sätt ta personligt ansvar när det gäller kundbemötandet och skötseln av sina dagliga arbetsuppdrag.

Dela den här berättelsen, välj din plattform!