Etik och moralplan

Etik och moral B&B Städservice följer Sveriges lagar och förordningar Vi rättar oss efter givna regler och respekterar kraven som ställs på en firma med vår verksamhet. Det är grundförutsättningen för att upprätthålla god etisk sed. Att veta med sig detta ger våra anställda trygghet i sin yrkesroll. Därmed bidrar företaget till att skapa goda förutsättningar för oss alla [...]