Miljö

B&B:s verksamhet, som har städservice som sin främsta uppgift, är präglad av omsorg om miljön Vi söker ständigt efter skonsamma alternativ, för att vi är medvetna om att förpackningar, förbrukningsmaterial,  transporter och en rad andra faktorer i vår verksamhet har konsekvenser för miljön. Det är en viktig fråga för oss att hitta rena och hälsosamma lösningar. Både vid utförandet av [...]