Reklamation

Reklamation B&B Städservice lämnar garanti på alla utförda tjänster Resultatet skall vara det önskade. Är kunden nöjd har vi lyckats. OBS! Gäller din reklamation tjänsten flyttstädning, v g ring senast 24 timmar efter avslutat uppdrag. Fasta kunder kan för övrigt alltid ringa och diskutera förbättringar med oss! Dina synpunkter är välkomna och bidrar att förbättra servicen. [...]