B&B:s Flyttservice Stockholm

Vi kan erbjuda allt inom flytt och transport !

B&B Flyttservice Stockholm utför alla slags flyttjänster. Vi levererar högkvalitativ flyttning och riktar oss både mot privatpersoner och företag.
Vi har mycket lång erfarenhet av flyttningar och transporttjänster inom stor Stockholm. I samband med flyttningar kan vi även erbjuda flyttstädning och fönsterputs. Största delen av vår verksamhet består av bohags i Stockholm– och kontorsflyttningar, men vi flyttar även kassaskåp, pianon, inredningar, utställningar och mycket annat.

Våra tjänster utförs med hög kompetens, lång erfarenhet och förstklassig service.

B&B Flyttservice lämnar alltid fasta priser på samtliga flyttuppdrag och kostnadsfria besiktningar. Fasta priser betyder att du alltid i förväg vet vad flyttservice och flyttstädning kommer att kosta dig.

Fytthjälp kommer omfattas av Skatteverkets Rut–avdrag från 1 aug

Skatteverket avstyrker promemorians förslag att transport i samband med flytt av bohag ska omfattas av rutavdraget.
En huvudprincip för att skattereduktion för rutarbete ska kunna medges har varit att arbetet ska vara utfört i eller när anslutning till bostaden. Förslaget om skattereduktion för transport vid flyttjänster innebär ett stort avsteg från denna huvudprincip. En stor del av flyttkostnaderna är hänförliga till flyttbil och drivmedel vilket ytterligare försvårar bedömningen av hur stor del av flyttkostnaden som utgör skattereduktionsgrundande rutarbete i samband med transport. Transporttjänsten bör därför inte ingå i avdragsgilla ruttjänster.

Vad gäller magasinering av bohag anser Skatteverket att det enligt förslagets nuvarande lydelse av 67 kap. 13 § 7 p IL inte finns utrymme att flytt till magasinering omfattas av reglerna eftersom ordalydelsen i paragrafen är ”flytt mellan bostäder”.

Skatteverket föreslår därför att endast packning och uppackning som utförs i bostaden med anledning av flytt bör omfattas av reglerna om skattereduktion för rutarbete.

Om flytt till och från magasinering ändå godtas bör det tydligare framgå t.ex. hur länge magasinering får pågå. Det ska även framgå om magasinering under pågående försäljning, inför fotografering och visning av bostaden, omfattas av reglerna.

För att boka B&B Flyttservice hör av dig till oss så hjälper vi dig så fort vi kan!